ნარკომანიით და ალკიჰოლიზმით დაავადებულ პირთა სტაციონარული მკურნალობა