1. ნარკოლოგიური ამბულატორიული განყოფილება:
 • ნარკომანიით და ალკოჰოლიზმით დაავადებულ პირთა ამბულატორიული კონსულტირება და მკურნალობა
 • ნარკომანიით და ალკოჰოლიზმით დაავადებულ პირთა პირველადი სამედიცინო რეაბილიტაცია
 1. ფიზიოთერაპიის კაბინეტი:
 • ლაზეროთერაპია
 • სამკურნალო მასაჟი
 1. კლინიკური ბიოქიმიის და ქიმიოტოქსიკოლოგიური ლაბორატორია:
 • შარდის საერთო ანალიზი
 • სისხლის საერთო ანალიზი
 • რეზუს-ფაქტორის და სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა
 • გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში
 • პროთრომბინის ინდექსის განსაზღვრა
 • ტრანსამინაზების განსაზღვრა (ALT,AST, GGT);

 “B” , “C” ჰეპ.ანტიგენების განსაზღვრა

 • შარდის ქიმიო-ტოქსიკოლოგიური ანალიზი იმუნოქრომტესტით;
 1. მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის განყოფილება -

ოპიოიდებზე დამოკიდებულ პირთა მეთადონით ჩანაცვლებითი   მკურნალობა - 5 განყოფილება

 1. გლობალური ფონდის მეთადონით ჩანაცლებითი პროგრამა:               

მეთადონით ჩანაცვლებითი თერაპიის 2 განყოფილება

 1. ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია
 • კონსულტირება
 • ტესტირება
 • ფსიქოთერაპია (ინდივიდუალური, ჯგუფური)
 • რეაბილიტაცია